JSme Birel Advertising. VĚŘÍME V SÍLU SYNERGICKÉHO EFEKTU A VYUŽÍVÁME JEJ
VE PROSPĚCH NAŠICH KLIEN
TŮ. SPECIALIZUJEME SE NA VYUŽITÍ VŠECH NÁSTROJŮ KOMUNIKAČNÍHO MIXU S CÍLEM MAXIMALIZOVAT EFEKTIVITU INVESTOVANÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ.


Birel Advertising je lokální komunikační agentura s mnohaletou příslušností k českému trhu. Agentura vznikla v roce 2001 jako support polygrafické společnosti Integraf, tehdy s názvem Birel. Nyní je plnohodnotně prosperujícím členem skupiny IGG  s přesahem do všech oblastí marketingové komunikace a možností čerpání skupinové synergie. Svůj servis poskytuje rozsáhlému klientskému portfoliu z řad finančních institucí i FMCG sektoru.

Birel Advertising je součástí skupiny IGG, spolu s tiskárnou Integraf a mailingovým specialistou Systemprint Drescher tvoří kompaktní celek, který disponuje vším, co v dnešní době reklamní konzument požaduje. Agentura Birel Advertising je schopna klienta uspokojit jak svými on off aktivitami, tak rozsáhlým polygrafickým servisem skupinových členů. Aplikací skupinového řešení klientovi nabízí optimalizovanou cenovou hladinu poptávané aktivity při zachování té nejvyšší kvality výsledných výstupů.

Birel Advertising je prolnutí agentury s klientem. Všichni, kteří se v agentuře podílejí na realizaci klientovy zakázky a připravují komunikaci konkrétních produktů, jsou nadšenci pro marketing nebo specialisté pro vybrané marketingové obory či obchod. Z toho vyplývá, že Birel Advertising není obyčejnou exekutivou, nýbrž agenturou motivovanou k vysokým výkonům. Určitě znáte věty typu: „To nejde, protože někdo někde...“. V integrované komunikaci toto neplatí a zdánlivě neřešitelné úkoly lze s nadhledem realizovat jinou technikou. Vsaďte tedy na integritu a my vám připravíme koncepty integrované komunikace. Vše bude vzájemně propojené a konzistentní. Budete překvapeni, jak jednoduše lze provázat jednotlivé aktivity a jejich prostřednictvím předávat jednoznačné poselství konzumentům vašich produktů. Jedině integrovanou komunikací lze dosáhnout synergie v rámci cílů a odpovědností v návaznosti na zvolené typy komunikací.